Hana KAZDOVÁ

Bakalářská práce

Příspěvek na péči - nový způsob integrace a pomoci občanům

Subsidies for taking care - a new way of integration and assistance for people
Anotace:
Práce je zaměřena na příspěvek na péči jako na moderní způsob pomoci lidem, kteří se bez ní neobejdou. Je rozdělena do 5 základních částí. První část je zaměřena na historický vývoj v oblasti péče o potřebné. Druhá část práce je věnována pohledu na péči o potřebné v rámci EU. Platné právní úpravy v oblasti sociálních služeb je obsahem části třetí. Čtvrtá část práce je věnována zákonu o sociálních službách …více
Abstract:
Thesis deals with social benefits as a modern way to help people who can not do without it. It is divided into 5 basic parts. The first part is concerned with historical development of care for the needy. The second part is dedicated to analyzing the care needed within the EU. Valid legal regulation in the field of social services are the contents of part three. The fourth part is dedicated to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2010
Zveřejnit od: 26. 3. 2010
Identifikátor: 17202

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hyková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAZDOVÁ, Hana. Příspěvek na péči - nový způsob integrace a pomoci občanům. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 3. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h0xk6y h0xk6y/2
3. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.