Bc. Lukáš Daubner

Master's thesis

Effective computer infrastructure monitoring

Effective computer infrastructure monitoring
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout a nasadit monitorovací řešení pro počítačovou infrastrukturu zařazenou pod službu Centrální správy nabízenou Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Práce dále obsahuje širokou znalostní bázi o monitoringu a log managementu, jakožto obecnou metodou pro monitorování, spolu s popisem kandidátních řešení. Výsledkem práce je sjednocující centralizované řešení monitoringu …more
Abstract:
The goal of this thesis is to design and deploy a monitoring solution for the computer infrastructure under Central Management Service offered by Institute of Computer Science of Masaryk University. It also provides an extensive knowledge base on monitoring and log management as a general monitoring method, as well as a description of the candidate solutions. The outcome of this thesis is unifying …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky