Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

monitoring

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Cloud Infrastructure Health Monitoring System
 (Jan Šafařík)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdtn8/ | Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje softwarových systémů | Theses on a related topic

Web application for questionnaire creation and monitoring in React.js
 (Samuel Sýkora)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wlrej/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Cloud Infrastructure Health Monitoring System
 (Jan Šafařík)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdtn8/ | Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje softwarových systémů | Theses on a related topic

Monitoring of the ruminal microbiome dynamics depending on the environment
 (Martina Zapletalová)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbiag/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR
 (Miroslav Rada)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sssk5/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Cyber Situation Awareness via IP Flow Monitoring
 (Tomáš Jirsík)

2018, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejynv/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro environmentální monitoring
 (Szabolcs Tacman)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kw6b8/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Application-Aware Flow Monitoring
 (Petr Velan)

2018, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a2fxd/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Theses on a related topic

Ověření datasetu pro monitoring tlakových lézí v souvislosti s úrovní znalostí sester
 (Simona Saibertová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bpebc/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (kombinovaný) | Theses on a related topic

Mikroklimatický monitoring velkých jeskynních systémů (Amatérská jeskyně)
 (Jakub Houška)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4c3b/ | Geologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)