Lukáš Dostal

Diplomová práce

Studie rekonstrukce administrativní budovy bývalého zemědělského družstva v Děhylově

The study reconstruction of the administrative building of the former agricultural cooperative in Děhylov
Anotace:
Bc. Lukáš Dostal, Studie rekonstrukce administrativní budovy bývalého zemědělského družstva v Děhylově Cílem předložené diplomové práce je vypracovat studii rekonstrukce objektu administrativní budovy v Děhylově k novému využití v souladu s územním plánem obce. Návrh obsahuje typologické řešení nového provozu, stavební úpravy stávajícího objektu, a to jeho přístavbu, přestavbu a nástavbu. Dále také …více
Abstract:
Bc. Lukas Dostal, study reconstruction of the administrative building of the former agricultural cooperative in Děhylov The aim of this thesis is to make a study of reconstruction of an office building in Děhylov for new use in accordance with the master plan community. The proposal includes a new typological solutions to traffic, construction work of the existing building and its additions, alterations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Sedlecký
  • Oponent: Jaroslav Štros

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava