Xinyi Zhu

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Daimler Company

Financial Analysis of Daimler Company
Abstract:
This thesis focus on how to evaluate financial condition of Daimler Company by using financial analysis. Financial analysis formulates the assessment of the company’s present and future financial position,which is based on financial statement and accounting data. Financial analysis is used to analyze and evaluate profitability, operation capacity and solvency of enterprises’ financial activities, investment …more
Abstract:
This thesis focus on how to evaluate financial condition of Daimler Company by using financial analysis. Financial analysis formulates the assessment of the company’s present and future financial position,which is based on financial statement and accounting data. Financial analysis is used to analyze and evaluate profitability, operation capacity and solvency of enterprises’ financial activities, investment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance