Xuexin Chen

Bakalářská práce

Financial Analysis of Lenovo Group

Financial Analysis of Lenovo Group
Anotace:
This thesis is about what is financial analysis and how to analyze a selected company’s financial situation. Warren Buffett once said: "No one wants to invest in a company do not understand." The aim of submitted thesis is financial analysis of a selected company - Lenovo Group. And the thesis will be divided into five parts: introduction, description of financial analysis methodology, financial profitability …více
Abstract:
This thesis is about what is financial analysis and how to analyze a selected company’s financial situation. Warren Buffett once said: "No one wants to invest in a company do not understand." The aim of submitted thesis is financial analysis of a selected company - Lenovo Group. And the thesis will be divided into five parts: introduction, description of financial analysis methodology, financial profitability …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava