Bc. et Bc. Hana Pluháčková

Master's thesis

Neparametrické odhady ROC křivek

Non-parametric estimates of ROC curves
Abstract:
Tématem této diplomové práce jsou neparametrické odhady ROC křivek. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V První kapitole jsou obsaženy základní definice a věty o ROC křivkách a jejich konstrukci. Druhá kapitola pojednává o neparametrických odhadech, přičemž začíná jedním parametrickým odhadem tj. binormálním. Dále jsou zde empirické odhady, jádrové odhady a ROC křivka jako distribuční funkce náhodné …more
Abstract:
The topic of this thesis are non-parametric estimates of ROC curves. The work is divided into four chapters. The first chapter provides basic definitions and theorems of ROC curves and their construction. The second chapter deals with the non-parametric estimation, starting one parametric estimation i.e. binormal. There are also empirical estimates, kernel estimates and ROC curve as the distribution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
  • Reader: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis