Bc. Lenka DIVINOVÁ

Diplomová práce

Kvalita pitné vody ve vojenském újezdu Brdy

The drinking water quality in the Military area Brdy
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kvalitou pitné vody na území bývalého vojenského újezdu Brdy. Práce si klade za cíl zanalyzovat hygienickou udržitelnost kvality vody v rozvodech pitné vody ve vybraných objektech včetně vyhodnocení možného vlivu na člověka.
Abstract:
This thesis deals with the quality of drinking water in the territory of the former military area Brdy. This work aims to analyze the sustainability of hygienic water quality in drinking water in selected buildings including the evaluation of the possible effects on humans.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVINOVÁ, Lenka. Kvalita pitné vody ve vojenském újezdu Brdy. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství