Jan Kroupa

Bakalářská práce

Výstavba, provoz a údržba štolového přivaděče Želivka - Praha

Construction, operation and maintenance of underground tunnel from Želivka to Prague
Anotace:
Anotace: Vodní dílo Švihov známé též pod názvem Želivka je největší zásobárnou pitné vody v České republice. Zásobuje pitnou vodou středočeskou oblast a především naše hlavní město Prahu. Toto vodní dílo je vzdáleno od Prahy necelých 51km. Předupravená voda je z Želivky do Prahy gravitačně vedena téměř v celé této vzdálenosti podzemním, štolovým přivaděčem. Rozhodnutí, která předcházela výstavbě vodovodní …více
Abstract:
Annotation: The water-work (dam) Švihov (known also under the name „Želivka“) is the biggest reservoir of drinking water in Czech Republic. It feeds by drinking water the region of Central Bohemia and above all our capital – city of Prague. The distance between the dam and Prague is almost 51 km. A preliminary treated water is from Želivka to Prague gravitative transported (almost the in its full length …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Petr Pěkný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství