Bc. Irena Slanařová

Master's thesis

Koncepce CRM ve společnosti podnikající v zásilkovém obchodu

CRM Concept for a Mail-Order Business Company
Abstract:
Koncepce CRM ve společnosti podnikající v zásilkovém obchodu rozvíjí téma marketingového plánu zpracovaného v bakalářské práci. Na základě porovnání několika dostupných CRM systémů předkládá efektivní řešení pro řízení vztahů se zákazníky v malé společnosti Omega 2012, která se zabývá katalogovým prodejem vybavení skladů, provozů a kanceláří v segmentu B2B. Přestože se jedná o imaginární společnost …more
Abstract:
CRM Concept for a Mail-Order Business Company develops the marketing plan topic as presented in the BSc. thesis. Based on comparison among several available CRM systems, it presents an effective solution for a customer relationship management in a small company called Omega 2012 active in catalogue sales of store, shed and office equipment in the B2B segment. Although this is an imaginary company, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní