Bc. Hana Buzrlová

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv a jeho činnost

The Public Defender of Rights and his activity
Anotace:
Bakalářská práce se týká veřejného ochránce práv a jeho činnosti. První kapitola je zaměřená na úlohu veřejného ochránce práv, která pojednává o vzniku, charakteristice, historii a ochráncových kompetencí a pravomocí. Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na postavení ochránce v právním řádu České republiky. V třetí kapitole jsem se věnovala činnosti veřejného ochránce práv v rámci ochrany proti diskriminaci …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the person of the ombudsman and their activities. The first chapter focuses on the role of the ombudsman; the origin, characteristics, history and competencies and the authority of the ombudsman are covered in this chapter. The second chapter focuses on the status of the ombudsman in the legal system of the Czech Republic. In the third chapter, I deal with the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa