Brendl Brendl

Bakalářská práce

Problematika bezdomovectví a přednemocniční péče

Homelessness and Pre-Hospital Care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdomovectví a přednemocniční péče. Teoretická část práce nabízí komplexní pohled na sociální skupinu bezdomovců a popisuje možnosti sociální a zdravotní péče mimo zdravotnické zařízení pro osoby bez domova. Praktická část práce popisuje ošetřování osob bez domova na zdravotnické záchranné službě na příkladech z praxe. Hlavním tématem diskuze je edukace bezdomovců …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of homelessness and pre-hospital care. The theoretical part of the thesis offers a comprehensive view of the social group of the homeless people and describes the possibilities of social and health care outside the medical facility for the homeless persons. The practical part of the work describes the treatment of homeless people in the emergency medical service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. David Peřan, MBA
  • Oponent: Mgr. Michaela Přibíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická