Mgr. Matej Adámik

Bakalářská práce

Interakce mutantních forem p53 s nádorovými supresory p63 a p73

Interaction of mutant p53 with p63 and p73 tumor suppressors
Abstract:
In this thesis the protein-protein interactions between purified mutant p53 and purified protein core domains p63 and p73 were analyzed. Interactions were studied by imunoprecipitation in vitro. One of the most abundant p53 mutants – R175H and the isolated core domains of p63 a p73 were investigated. Obtained results were in accord with published data, unlike studied isolated core domains, describing …více
Abstract:
Táto práca sa zameriava na štúdium interakcií purifikovaných mutantných proteínov p53 s centrálnymi doménami p63/p73. Interakcie jedného z najčastejšie sa vyskytujúcich mutantných proteínov – R175H s izolovanými centrálnymi doménami p63 a p73 boli skúmané imunoprecipitačnou technikou in vitro. Získané výsledky boli v súlade so závermi zverejnenými v literatúre, tie však pochádzali z experimentov s …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta