Bc. Monika Botťánková

Bakalářská práce

Vplyv originálneho gastronomického konceptu na návštevnosť podniku

The influence of the original gastronomical concept on the business visit rate.
Abstract:
The presented bachelor thesis is composed of several parts. In the first part, theoretical, definitions and technical terms are written about. Moreover, the division of gastronomic facilities into categories and gastronomic trends are described in this part. In addition, this section focuses on the description of the gastronomic concept and on the factors that influence the visit rate. The second, …více
Abstract:
Predkladaná bakalárska práca je zložená z niekoľkých častí. Prvá, teoretická časť, definuje pojmy a odborné termíny, zahŕňa rozdelenie gastronomických zariadení do kategórii a popisuje gastronomické trendy. Sústredená je na popis gastronomického konceptu, zaoberá sa faktormi, ktoré pôsobia na návštevnosť. Druhá, praktická časť, poukazuje na vybraný podnik Levitate, charakterizuje ho a analyzuje jeho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/p3l0s/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví