Denisa Liptáková

Master's thesis

Švajčiarsko: ekonomika a postavenie na medzinárodnom trhu cestovného ruchu

Švýcarsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Abstract:
Diplomová práce se zabývá ekonomickou situací Švýcarska a jeho postavením na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Hlavním cílem práce je vyhodnotit postavení Švýcarska na mezinárodním trhu cestovního ruchu. První kapitola práce zahrnuje terminologii a teoretické východiska mezinárodního cestovního ruchu. Druhá kapitola obsahuje kromě základní charakteristiky země i analýzu současné ekonomické situace …more
Abstract:
The thesis is focused on the economic situation of Switzerland and its position in the international tourism market. The aim of the thesis is to evaluate the position of Switzerland in the international tourism market. The first chapter of the thesis contains the basic terms and definitions in the area of international tourism. The second chapter deals with general information about Switzerland and …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá ekonomickou situáciou Švajčiarska a jeho postavením na trhu medzinárodného cestovného ruchu. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť postavenie Švajčiarska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Prvá kapitola práce zahŕňa terminológiu a teoretické východiská medzinárodného cestovného ruchu. Druhá kapitola obsahuje okrem základnej charakteristiky krajiny aj analýzu súčasnej ekonomickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Zuzana Kvítková
  • Reader: Josef Abrhám

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69225