Mgr. Jan Vašat

Disertační práce

Faktory úspěšnosti programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit

Succes factors of integration programs of municipalities and its socially excluded localities
Anotace:
Cílem této disertační práce je zodpovězení otázky „Co a jak brání a co napomáhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit?“ Práce staví na předpokladu, že sociálně vyloučené lokality a ostatní části obcí tvoří dvě entity, které jsou vzájemně dezintegrovány. Pozornost je věnována faktorům úspěšnosti integračních programů, které na lokální úrovni …více
Abstract:
The aim of this PhD. Thesis is to answer the question: „What and how prevents and what helps to successful fulfillment of the aims of local integration programs of municipalities and its socially excluded localities?“ This work is based on assumption that the socially excluded localities and the other parts of villages constitute two entities that are mutually disconnected. The attention is given to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D., doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií