Bc. Michael Bajužík

Bachelor's thesis

Plavání jako kompenzační cvičení pro hráče ledního hokeje

Swimming as a compensation exercise for ice hockey players
Abstract:
Bakalářská práce „Plavání jako kompenzační cvičení pro hráče hokeje“ je věnována kompenzačním cvikům ve vodním prostředí. První část obsahuje obecnou charakteristiku ledního hokeje a zaobírá se jeho problematikou v oblasti přetěžovaných svalů a z toho vzniklé svalové dysbalance. Druhá hlavní část se zabývá využitím pozitivních zdravotních aspektů plavání při tvorbě kompenzačních cviků s ohledem na …more
Abstract:
Bachelor thesis "Swimming as a compensatory exercise for hockey players" focuses on compensatory exercises performed in water environment. First part of the thesis contains a general characteristics of ice hockey and deals with the problematics of muscle overload and thus created muscle imbalance. Second part concentrates on the employment of positive medical aspects of swimming in the design of compensatory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií