Petr Čížek

Diplomová práce

Analýza nákladů a přínosů dostavby dálnice D11 v úseku Trutnov – státní hranice ČR/Polsko

Cost-Benefit Analysis of completing the D11 motorway section from Trutnov to the Czech-Polish border
Anotace:
Předmětem diplomové práce je hloubková analýza nákladů a přínosů dostavby úseku dálnice D11 Trutnov – Státní hranice ČR/Polsko a komparace výsledků s již publikovanými daty. Dostavba dálnice D11 ve zmíněném úseku přinese přenesení tranzitní dopravy z kapacitně nevyhovující silnice I/37 a odvedení dopravy mimo zástavbu obcí, čímž dojde ke snížení zátěže negativních externalit na místní obyvatelstvo …více
Abstract:
An in-depth analysis of the costs and benefits of completing the D11 motorway section from Trutnov to the Czech-Polish border will be conducted in this diploma thesis. The results will be compared with the already published data. By completing the construction of the D11 motorway in said part, transit traffic will be shifted from the capacity-insufficient I/37 highway and diverted away from the urban …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2024
  • Vedoucí: Martin Zeman
  • Oponent: Jiří Rotschedl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/93179