Ing. Lukáš Porada

Bakalářská práce

Sociální problémy v Ústeckém kraji a jejich dopad na občany: Psychologie ve světě práce - nezaměstnanost,a s tím spojené otázky pro VS

Social problem in Ústecký region and their impact on citizen:Psychology abroad work-unemloyment,and wiht it connection question for public repair
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociální politikou a sociálními problémy v Ústeckém kraji. Práce je zaměřena na nezaměstnanost absolventů, problematických skupin, sociální péči Ústeckého kraje a možná východiska a řešení. Sledována je také účast veřejné správy v dané problematice. Myslím, že toto téma je v dnešní době po finanční krizi aktuální. Veřejná správa a úřad práce jsou prvními, kteří se zabývají …více
Abstract:
Content of this bachelor work is social policy and problems in territory Ústecky Region. Alignment of this work lie in graduate´s unemployment, issuable groups, social-service work in this territory, possibilities and solutions of that. Interest of public service is also observed in this questions. Public service and bureau of labour are the first, which handle possible alternatives during that troubleshooting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní