Bc. Kristýna Macháčková

Diplomová práce

Virální marketing, knihovny a čtenářstí

Viral marketing, libraries and reading
Anotace:
Diplomová magisterská práce s názvem „Virální marketing, knihovny a čtenářství“ je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je zmapovat internetový marketing, marketingový mix v prostředí internetu se zaměřením na formy reklamy na internetu. Dále je zde vymezen virální marketing a průběh virální kampaně s příklady úspěšných projektů. Práce dále obsahuje popis virálních projektů …více
Abstract:
Thesis titled „Viral marketing, libraries and reading“ is divided into theoretical and practical parts. The target of the teoretical part is to map internet marketing, marketing mix in the Internet environment focusing on forms of advertising on the Internet. There is also defined viral marketing and the process of a viral campaign with examples of successfull projects. The work contains a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Olga Zbranek Biernátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma