Štěpánka VÁVROVÁ

Bakalářská práce

Měnová unie - teorie a praxe

Monetary Union - theory and praxis
Anotace:
Předložená práce se věnuje měnové integraci. Teoretická část práce specifikuje podmínky kladené na státy usilující o členství v měnové unii, které jsou dané jak teorií, tak praxí. Začátek práce charakterizuje teorii OCA a příslušná teoretická kritéria, jejichž plnění většinou zaručuje příznivou rovnováhu mezi přínosy a náklady členství v měnové unii. Dále práce charakterizuje EMU jako konkrétní formu …více
Abstract:
This work is devoted to monetary integration. The theoretical part specifies the conditions imposed on states wishing to join the monetary union. The beginning of work describes the theory of optimum currency areas and the relevant theoretical criteria. Their fulfillment usually guarantees a favorable balance between benefits and costs of membership in the monetary union. Next part of work describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 41509

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vendula Mašátová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVROVÁ, Štěpánka. Měnová unie - teorie a praxe. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická