Lenka Hošková

Bakalářská práce

Café at the End of the Universe: A Business Plan

Café at the End of the Universe: A Business Plan
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro kavárnu Na Konci vesmíru. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická číst se zabývá základními informacemi o podnikání. Zabývá se také podnikatelským plánem a jeho strukturou. V praktické části je podnikatelský plán kavárny Na Konci Vesmíru vypracovaný podle zásad uvedených v teoretické části. Hlavním účelem práce je zjistit …více
Abstract:
This bachelors thesis focuses on formulating a business plan for Café at the End of the Universe. This thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with basic information about entrepreneurship. It also focuses on a business plan and its structure. In the analysis part, the business plan for Café at the End of the Universe is formulated according to the principles defined in the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Dokulil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hošková, Lenka. Café at the End of the Universe: A Business Plan. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi