Pavel Prokš

Bakalářská práce

Pedagogická komunikace v individuální výuce anglického jazyka – akční výzkum

Pedagogical communication in one-to-one English lessons – action research
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problém s pedagogickou komunikací v individuální výuce a hledá možnosti, jak ji zlepšit. V teoretické části jsou popsány charakteristické rysy pedagogické komunikace a individuální výuky. Jsou zde pospány způsoby, jimiž by mělo být možné zredukovat TTT (Teacher-Talking Time) na úkor STT (Student-Talking-Time) a tím tak zlepšit pedagogickou komunikaci ve výuce anglického jazyka …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem connected with pedagogical communication in one-to-one lessons and seeks possibilities how to improve it. Characteristic features of pedagogical communication and individual lessons are described in the theoretical part. This part also delineates ways by which it should be possible to reduce TTT (Teacher-Talking-Time) at the expense of STT (Student-Talking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk