Bc. Lenka Balogová

Bakalářská práce

Možnosti integrace Romů v sociálně vyloučených lokalitách

Possibilities of integration for Romany people im social unsatisfactory localities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dostupnými nástroji k řešení integrace Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Abychom mohli řešit důsledky, je třeba znát příčiny problému. Z tohoto důvodu je žádoucí pochopit historické souvislosti a kulturní tradice romského etnika. Cílem práce je zmapování koncepčních mechanismů a konkrétních opatření na různých úrovních, vedoucích k řešení romské integrace. Formou odborné …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the tools available to address the integration of Roma in the localities. To be able to cope with the consequences need to know the cause of the problem. For this reason it is desirable to understand the historical background and cultural traditions of the Roma ethnic group. The goal is to map conceptual mechanisms and specific measures at various levels, leading to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Karel Giampaoli
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa