Theses 

Accounting and economics: Influence of accounting methods on economic indicators – Michael Almásy

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michael Almásy

Diplomová práce

Accounting and economics: Influence of accounting methods on economic indicators

Accounting and economics: Influence of accounting methods on economic indicators

Anotace: To, jak je ekonomická realita viděna, je klíčové k rozhodování ekonomických subjetů. Obraz ekonomické reality, který účetnictví poskytuje, může být buď věrný a poctivý či zkreslený. Pakliže však je zkreslený, jak moc se tato zkreslenost promítne do kvality ekonomických rozhodonutí? V souhrnu, tato práce analyzuje, zda účetnictví by mělo poskytovat tento věrný a poctivý obraz ekonomické reality, pakliže ano, tak zda jej opravdu poskytuje, a pakliže však jej neposkytuje, tak jak je ovlivněno ekonomické chování tímto neposkytováním věrného a poctivého obrazu ekonomické reality na jak mikro-ekonomické tak makro-ekonomické úrovni. Argumentace práce je budována v logické struktuře zaujímajíc spíše širší mezi oborový přístup k nalezení této položené otázky.

Abstract: The way the economic reality is observed is essential in order to determine decision-making of economic subjects. The picture of economic reality drawn by accounting can be said to be either the true and fair, or biased. If the latter is the case, how much does that bias translate into the quality of economic decision-making? In summary, the paper analyzes whether accounting should provide the fair and true view whether it does, and how it affects the economic behavior when it does not on both micro-economic and macro-economic level. The arguments are built up on a logical structure rather taking a broader multidisciplinary approach to answer the previously stated questions.

Klíčová slova: oceňování odepisovatelných aktiv, věrný a poctivý obraz, hospodářský cyklus

Keywords: business cycle, valuation of depreciated fixed assets, fair and true view

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Daniel Šťastný
  • Oponent: Miroslav Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27404


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 05:03, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz