Bc. Marcel Pasternák

Bachelor's thesis

Analýza výkazu cash flow

Analysis of cash flow statement
Abstract:
Submitted bachelor thesis addresses problems of document cash-flow in theoretical and analytic level in a particular company for year 2008- 2010. First chapter is focused on definitions and structure of document of cash-flow. Knowledge awarded in theoretical part are applied in chapter (two) analyzing the particular cash-flow document compiled by the indirect method presented by OPAL FYTOS, a.s. company …viac
Abstract:
Predložená bakalárska práca v teoretickej a analytickej rovine spracováva problematiku výkazu cash-flow v konkrétnom podniku za obdobie rokov 2008-2010. Prvá kapitola je zameraná na definície pojmov a štruktúru výkazu cash-flow. Vedomosti získané v teoretickej časti sa aplikujú v druhej kapitole analýzou konkrétneho výkazu cash-flow zostaveného nepriamou metódou, predloženého spoločnosťou OPAL FYTOS …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Stašová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management