Theses 

Analýza výkazu cash flow – Bc. Marcel Pasternák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Bc. Marcel Pasternák

Bakalářská práce

Analýza výkazu cash flow

Analysis of cash flow statement

Abstract: Submitted bachelor thesis addresses problems of document cash-flow in theoretical and analytic level in a particular company for year 2008- 2010. First chapter is focused on definitions and structure of document of cash-flow. Knowledge awarded in theoretical part are applied in chapter (two) analyzing the particular cash-flow document compiled by the indirect method presented by OPAL FYTOS, a.s. company. Chapter three reviews and proposes relevant solutions to the problems areas.

Abstract: Predložená bakalárska práca v teoretickej a analytickej rovine spracováva problematiku výkazu cash-flow v konkrétnom podniku za obdobie rokov 2008-2010. Prvá kapitola je zameraná na definície pojmov a štruktúru výkazu cash-flow. Vedomosti získané v teoretickej časti sa aplikujú v druhej kapitole analýzou konkrétneho výkazu cash-flow zostaveného nepriamou metódou, predloženého spoločnosťou OPAL FYTOS, a.s. Tretia kapitola rieši problémové oblasti, v ktorých zhodnotí a navrhne potrebné riešenia.

Klíčová slova: cash-flow, likvidita, rentabilita, prevádzková činnosť, investičná činnosť, finančná činnosť, priama metóda, nepriama metóda disposal, profitability, managing and running business, financial management, invest management, direct method, indirect method

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Stašová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:23, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz