Bc. Eliška Raková

Diplomová práce

Využití metod a nástrojů Business Intelligence

Use of Methods and Tools of Business Intelligence
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá využitím metod a nástrojů Business Intelligence (BI) v oblasti veřejné správy. Velká pozornost je věnována popisu architektury BI a jejich stěžejním komponentám. Práce se podrobně věnuje dvěma nástrojům Business Intelligence, a to vícekritériálnímu rozhodování a vybraným metodám konkurenčního zpravodajství (SWOT analýze a Porterově analýze). Problematika vícekriteriální analýzy …více
Abstract:
This tesis is focused on utilization of methods and tools of Business Intellignece (BI) in public adminsitration. Main focus has been directed at description of BI architecture and its key components. This thesis is devoted to two particular tools of Business Intelligence - multiple-criteria decision analysis and selected methods of competitive intelligence (SWOT analysis and Porter analysis). The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Raková, Eliška. Využití metod a nástrojů Business Intelligence. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní