Bc. Helena Zelníčková

Diplomová práce

Emoční inteligence a klima školní třídy

Emotional Intelligence and the Climate of the School Class
Anotace:
Diplomová práce Emoční inteligence a klima školní třídy se zabývá problematikou rozvíjení emoční inteligence u dětí a adolescentů v rodinném a školním prostředí a jejím vlivu na úspěšnost adolescentů ve školním i osobním životě. Emoční inteligence je významnou složkou lidské osobnosti. V praktické části diplomové práce je využita kvantitativní metoda anonymního dotazníkového šetření zaměřená na zjištění …více
Abstract:
Diploma thesis Emotional intelligence and classroom climate deals with developing of emotional intelligence problems of children and adolescents in the atmosphere of family and school and its influence on success of adolescents at school and in private life. Emotional intelligence is essential part of human being. In the practical part of diploma thesis the quantity method of anonymous questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy