Bc. Marek Dian, MBA

Diplomová práce

Česká ekonomická diplomacie a její řízení

Czech Economic Diplomacy and its Governance
Anotace:
Tématem práce je problematika české ekonomické diplomacie, jejího řízení a institucionálního zabezpečení. Cílem práce je zhodnocení současného nastavení české ekonomické diplomacie, jejího řízení a institucionálního zajištění z hlediska její funkčnosti. V první části je rozebrán pojem „ekonomické diplomacie“ v návaznosti na historické souvislosti, jimiž postupně prošel. Pozornost je věnována analýze …více
Abstract:
The thesis focuses on the Czech economic diplomacy, its management and institutional support. The aim is to assess the current settings of Czech economic diplomacy, its management and the institutional background in terms of its functionality. The first part analyzes the concept of economic diplomacy in relation to the historical context and the development that it went through. Attention is paid to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: PaedDr. Bohumír Brom

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní