Jan Demuth

Diplomová práce

Projektové řízení malých a středních týmů a analýza podpůrných aplikací

Small and medium-sized teams project management and supporting tools analysis
Anotace:
Tématem této diplomové práce je problematika projektového řízení malých a středních týmů a analýza nástrojů pro podporu řízení projektů. Jejím hlavním cílem je zmapování a popsání vlastností podpůrných nástrojů, které jsou v současné době dostupné. V souladu s dnešním trendem webových aplikací a jejich poskytováním v modelu SaaS (Software as a Service) je pozornost zaměřena především na opensource …více
Abstract:
This thesis is concerned with an issue of small and medium-sized teams project management and supporting tools analysis. The primary objective is to explore and describe currently available tools intended for project management support. In line with today's trend of Web applications and their provisioning in SaaS (Software as a Service) model, main focus is given to opensource or freely available products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26494