Karel Nedvěd

Bakalářská práce

Prevence rizik ve firmě CVP Galvanika

Prevention of Risks in CVP Galvanika Company
Anotace:
Bakalářská práce řeší problematiku analýzy rizik v konkrétním podniku. Teoretická část obsahuje charakteristiku základních pojmů riziko a nebezpečí, dále popisuje činnosti analýzy rizik a metody analýzy rizik. V praktické části je představen analyzovaný podnik a je provedena analýza rizik podniku. Na základě vyhodnocení provedené analýzy jsou navržena opatření ke zlepšení stavu.
Abstract:
This bachelor's work deals with the problematics of analysis of risks in a concrete enterprise. The theoretical part includes the characteristics of primary terms such as risk and hazard. It describes activities of analysis of risks and methods of analysis of risks. In the practical part it is introduced an analyzed enterprise and it is conducted the analysis of its risks. Based on the evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nedvěd, Karel. Prevence rizik ve firmě CVP Galvanika. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik