Bc. Veronika Prelecová

Diplomová práce

Predikce potřeb paliativní péče v České republice

Prediction of palliative care need in Czech Republic
Abstract:
This thesis is focused on prediction of palliative care need in Czech Republic. First chapters present theoretical background of palliative care and its structure in the Czech Republic. Then foreign methods are compared and generalized linear models are defined as a background to practical part. In the practical part of the thesis, the characteristics of a dataset, which contains data from National …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá predikcí potřeb paliativní péče v České republice. Teoretická část práce je věnovaná popisu paliativní péče a její struktuře v České republice. Dále jsou porovnány zahraniční metodiky predikcí potřeb paliativní péče a jsou definovány zobecněné lineární modely jakožto matematické pozadí praktické části práce. V praktické části je popsán datový soubor, který pochází z Národní …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie