Mgr. Aneta Simonidesová

Bakalářská práce

Životní plány matek v azylových domech

Life plans mothers living in asylum shelters for mothers with children
Anotace:
Cílem bakalářské práce je pohled na životní plány matek v azylových domech a jak tyto plány chtějí v budoucnosti realizovat. Práce obsahuje pojetí rodiny a rodičovství. Nedílnou součástí je i zaměření na podoby soužití současné rodiny a rozdělení na úplnou a neúplnou rodinu. Poté se práce zaměřuje podrobněji na osamělé matky a jednotlivá rizika související s výchovou dětí pouze matkou. Rovněž popisuji …více
Abstract:
The target of my bachelor’s thesis is a view of life plans of mothers with children in asylum shelters and how they want these plans to be realized in the future. The thesis includes a conception of a family and a parenthood. An integral part is also a focus on forms of cohabitation of a contemporary family and its division into a parent family and an incomplete family. Afterwards the thesis is aimed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta