Theses 

Firemní školky v kontextu opatření harmonizace práce a rodiny – Mgr. Pavlína Holešovská, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Pavlína Holešovská, DiS.

Diplomová práce

Firemní školky v kontextu opatření harmonizace práce a rodiny

Nursery schools in the context of measures to balance family and work

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou harmonizace práce a rodiny v souvislosti s firemními školkami. Zkoumá postoje vybraných zaměstnavatelů k firemním školkám jakožto harmonizačnímu opatření. Cílem práce bylo zodpovědět hlavní výzkumnou otázku. „Jak zaměstnavatelé řeší problémy harmonizace práce a rodiny s využitím firemních školek?“ Práce je rozdělena na 3 hlavní části: teoretická, metodologická a výzkumná. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky dané problematiky, které jsem čerpala z teoretických pramenů, legislativy a internetových zdrojů. V metodologické části jsou popsány dílčí výzkumné otázky, výzkumná strategie, metody a techniky výzkumu, výzkumný vzorek a organizace výzkumu. Poslední empirická část shrnuje získaná data a vyvozuje z nich dílčí závěry.

Abstract: The thesis describes and analyzes work and family compliance in relation to corporate nursery schools. It addresses a corporate approach towards day care as a reconciliation arrangement. Main objective is to determine the corporate approach towards nursery schools within relation to work and family compliance. The thesis has been divided into three major parts: theoretical, methodological and research. The focus of the theoretical part is onto the current apprehension of the topic. Literature, legislature and Internet has been used for the matter. The methodology part describes secondary inquests, research strategies, research fact-findings techniques, research segment and research assembling. The empiric part summarizes acquired data and speculates towards conclusions.

Klíčová slova: Firemní školky, Firmy, Zaměstnavatelé, Opatření harmonizace práce a rodiny, Benefit, Výhody, Nevýhody, Motivace, Prorodiná firemní politika, Sociální politika, Corporate nursery schools, Employers, Companies, Work and Family compliance efforts, Benefits, Advantages, Disadvantages, Motivation, Family-friendly Policies.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz