Bc. Alice Rutková

Diplomová práce

Podmínky harmonizace práce a rodiny ve vybrané nadnárodní firmě v Německu a v ČR

Work and Family Reconciliation in the Selected Multinational Company in Germany and in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jak se liší podmínky harmonizace práce a osobního/rodinného života v mateřské firmě v Německu a v dceřiné společnosti v České republice? Po objasnění problému a zdůvodnění jeho legitimity se pokouším porovnat institucionální podmínky pro slaďování práce a rodiny v obou zemích. Po prostudování platné legislativy a interních firemních předpisů …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to answer the main research question: How do the conditions for reconciliation of work/personal life differ in the parent company in Germany and in the subsidiary in the Czech Republic? After clarification of the problem and justification of its legitimacy, I endeavour to compare institutional conditions for harmonising work and family life in both countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií