Kristýna VÁCHALOVÁ

Bakalářská práce

Der ,Drachenstich' zu Furth im Wald. Die Einwirkung zeitpolitischer Umbrüche auf ein historisches Festspiel an der bayerisch-böhmischen Grenze

Spearing the dragon (Der Drachenstich) in Furth im Wald. The influence of political changes on a historical festival at the Bavarian-Bohemian border
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is the historical play 'Drachenstich' in the town of Furth im Wald and the effects of contemporary political events of the twentieth century on it. Two versions of this play by Josef Martin Bauer from 1953 and Alexander Etzel-Ragusa from 2006, which take place against the background of the Hussite wars, were chosen for analysis and mutual comparison. The textual analysis …více
Abstract:
Tématem bakalářské práce je historická hra ,Drachenstich' ve městě Furth im Wald a dopady soudobých politických událostí dvacátého století na ni. Právě dvě verze této hry od autorů Josefa Martina Bauera z roku 1953 a Alexandera Etzela-Ragusy z roku 2006, které se odehrávají na pozadí husitských válek, byly zvoleny k analýze a vzájemnému porovnání. Z textové analýzy vyšlo najevo, že Bauerovo dílo bylo …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Phil. Boris Blahak, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCHALOVÁ, Kristýna. Der ,Drachenstich' zu Furth im Wald. Die Einwirkung zeitpolitischer Umbrüche auf ein historisches Festspiel an der bayerisch-böhmischen Grenze. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina

Práce na příbuzné téma