Bc. Nikoleta Grocholová

Master's thesis

Finančná analýza – nástroj finančného riadenia podniku

Financial analysis – tool of corporate financial management
Abstract:
The main topic of the thesis is the enterprise financial management and the role of the financial analysis in the financial management. The aim of the diploma work is to determine the position of the financial analysis in the financial management, define its objectives and tools, and in particular, to apply the financial analysis for the selected enterprise. The first chapter by its content covers …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá finančným riadením podniku a postavením finančnej analýzy vo finančnom riadení. Cieľom diplomovej práce je vymedziť postavenie finančnej analýzy vo finančnom riadení, definovať jej ciele a nástroje a konkrétne aplikovať finančnú analýzu na vybraný podnik. Prvá kapitola diplomovej práce je súhrnom teoretických poznatkov v oblasti finančného riadenia s dôrazom na metódy finančnej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK