Kateřina Šilhavá

Bakalářská práce

Vliv mezinárodních marketingových projektů pro mládež na jejich účastníky v oblasti sídelního rozmístění regionu Mladá Vožice.

The influence of international marketing projects for youth living in the region Mladá Vožice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem mezinárodních výměn na migraci mladých lidí z vesnic do měst. Soustředí se na mládež, která žije v regionu MAS Krajina srdce. Cílem práce je popsat vliv existence místní akční skupiny a jejích činností, zejména výměnných programů, pořádané pro venkovskou mládež. Práce je rozdělena na tři části. První teoretická část je věnována marketingu, jeho složkám a segmentaci …více
Abstract:
This work examines the influence of international exchanges to the migration of young people from the countryside to the city. It focuses on youth living in the region of Local action group (LAG) Krajina srdce. The goal of this work is to present the influence of LAG and its activities, especially international exchanges which are organized for a youth. This work is divided into three parts; the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Monika Heinlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35739