Tereza BROUČKOVÁ

Bakalářská práce

Use of English in Czech advertisement

Use of English in Czech advertisement
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the use of English in Czech advertisement. Its aim is to show both positive and negative effects of globalization and the influence of English on the Czech language, but also on the Czech economy during history. The theoretical part also deals with the history of English and Czech, the importance of English in the world and the view of Czech citizens on this global …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá použitím anglického jazyka v české reklamě. Cílem této práce je tak představit pozitivní i negativní následky globalizace a vliv anglického jazyka na český jazyk, ale také na českou ekonomiku napříč historií. Teoretická část se, mimo hlavní témata, zabývá historií anglického a českého jazyka, postavením angličtiny ve světě a názorem české společnosti na tento globální jazyk …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROUČKOVÁ, Tereza. Use of English in Czech advertisement. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/