Radek Kubík

Master's thesis

Rekonstrukce budovy občanského vybavení města a vliv technologických postupů bouracích prací na rychlost výstavby

Reconstruction of a Building of Community Facilities and Influence of Technology Processes of Demolition Works on Time of Building-up
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí domu služeb. Práce se zaměřuje na zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem s omítkou silikátovou. Všechny výplně otvorů v obvodových stěnách se odstraní a nahradí se novými s izolačním trojsklem. Spodní stavba se odizoluje nopovou folií a drenáží od zemní vlhkosti. Bourací práce se týkají výplňového zdiva, vnitřních příček a podhledů. Diplomová práce …viac
Abstract:
The thesis deals with the reconstruction of house services. This work focuses on insulation contact system with silicate plaster. All doors and windows in external walls are removed and replaced with new ones with triple insulation glass. Substructure to isolate nep foil and drain from ground moisture. Demolition work relating to the filling of walls, internal walls and ceilings. The thesis is divided …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedúci: Darja Kubečková
  • Oponent: Denisa Ciglerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava