BcA. Marek Steininger

Diplomová práce

Česká road movie po roce 1990

Czech road-movie after 1990
Anotace:
Diplomová práce popisuje charakteristiku a historii filmové road movie, přičemž hlavní pozornost je věnována podobám tohoto žánru v České republice po roce 1990 a jeho souvislostem se současnou českou literaturou.
Abstract:
Thesis descript characteristic and history of film road-movie, while its main goal is to characterize this genre in Czech republic after 1990 and its connection with czech literature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Aujezdský
  • Oponent: prof. Mgr. Jan Gogola

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/qcrvw/