Bc. David Krejča

Diplomová práce

Změna životního stylu obyvatelstva České republiky v souvislosti s nástupem světové hospodářské krize

Changing lifestyles of population of the Czech Republic in connection with the onset of the global economic crisis
Anotace:
Tato práce je zaměřená na nedávné období globální ekonomické krize a na její dopad na životní styl obyvatel České republiky. Ekonomický propad zaznamenal snad každý ekonomický subjekt v naší zemi a záleželo na každém z nás, jak se s novou situací vyrovnat. Protože Je zcela jisté, že ekonomická situace podstatně ovlivňuje životní styl každého jednotlivce, v této práci jsou analyzována statistická data …více
Abstract:
This work is focused on the recent period of global economic crisis and its impact on the lifestyle of the population of the Czech Republic. The economic downturn experienced almost every economic entity in our country and it was up to each of us how to cope with the new situation. Because it is quite certain that the economic situation significantly affects the lifestyle of every individual in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní