Bc. Marta Horníková

Bakalářská práce

Českobratrská církev evangelická v Jeseníku od roku 1945 po současnost

Evangelical church of Czech Brethren in Jeseník from 1945 up today
Anotace:
Práce sleduje proměny v Českobratrské církvi evangelické v oblasti Jeseníku od roku 1945 po současnost. Práce je zpracována na základě archivních materiálů a rozhovorů s pamětníky a jejím cílem je zachytit důsledky centrální státní politiky na život v církvi v daném regionu a zároveň se snaží postihnout běžný život jedné malé farnosti v průběhu dějin.
Abstract:
The diploma paper follows changes in the Czech Brothers Evangelistic church in and around Jeseník since 1945. It has been compiled on the basis of the archive materials and interviews with a few witnesses. The aim is to show the effects of the central state policy to the life in church in the region. The thesis also tries to give a true picture of a common life in a small parish during the years.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta