Theses 

Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách – Lucie Bernardová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva

Lucie Bernardová

Bakalářská práce

Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách

Population Protection during Natural Disasters

Anotace: Bakalářská práce s názvem Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj ochrany obyvatelstva, platnou legislativu a pojmy ochrany obyvatelstva, dále na živelní pohromy se zaměřením na povodně. Praktická část se zabývá povodněmi v ORP Ústí nad Labem. Hodnotí současný stav protipovodňové ochrany na území ORP Ústí nad Labem. Na základě rozboru, zhodnocení a analýzy jsou zde uvedeny návrhy na zvýšení preventivních opatření a snížení protipovodňových škod.

Abstract: Bachelor thesis titled Protecting the population for natural disasters is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on the historical development of protection of the population, the applicable legislation and the terms of protection of the population and below the natural disasters, focusing on floods. The practical part deals with floods in the district Ústí nad Labem. It assesses the current state flood protection in the district Ústí nad Labem. Based on the analysis, evaluation and analysis are presented proposals to increase preventive measures and reduction of flood damage.

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, povodeň, živelní pohroma, stupeň povodňové aktivity, Ústí nad Labem, Labe, průtok

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35528 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Bernardová, Lucie. Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz