Bc. Tomáš Weiner

Master's thesis

Stratigrafie a faciální vývoj vybraných výchozů famenu a spodního karbonu v jižní části Moravského krasu.

Stratigraqphy and facies of some Famennian and lower Carboniferous outcrops in the southern part of the Moravian Karst
Anotácia:
Práce je zaměřena na konodontovou biostratigrafii a faciální vývoj vybraných výchozů líšeňského souvrství (famen) v jižní části Moravského krasu. Konodontové vzorky a výbrusy byly získány z profilů z oblasti u Ochozi u Brna, z okolí Hostěnic a ze západního lomu Mokrá. Litologická schémata profilů vychází z makroskopického pozorování v terénu. Mikrofacie ve výbrusech byly stručně kvalitativně popsány …viac
Abstract:
This thesis is focused on conodont biostratigraphy and facial development of selected outcrops of the Líšeň Formation (Famennian) in the southern part of the Moravian Karst. Conodont samples and thin-sections were obtained from sections in the area near Ochoz u Brna, the vicinity of Hostěnice village and the western Mokrá quarry. Lithological schemes of sections are based on observation in the field …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta