Theses 

Volnočasové aktivity dětí ve výchovných ústavech – Bc. Miroslav Krchňavý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miroslav Krchňavý

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity dětí ve výchovných ústavech

Leisure time activities of children in Educational Institutes

Anotace: Anotace KRCHŇAVÝ, Miroslav DiS: Volnočasové aktivity dětí ve výchovných ústavech. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013, Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami ve výchovných ústavech. Teoretická část pojednává o rozdělení poruch chování, o činitelích, které podmiňují vznik poruch chování, dále se zaměřuji na edukaci dětí s poruchami chování a jejich zařazení do výchovných zařízení. Praktická část je přímo zaměřena na Výchovný ústav Višňové - nabídka volnočasových aktivit - kroužků pro zde umístěné děti v odpočinkové, zájmové i rekreační činnosti. Technikou analýzy dokumentů a svým šetřením vyhodnocuji své dvě hypotézy. Svoje nabyté zkušenosti doplňuji poznatky z odborné literatury.

Abstract: Abstract: Leisure time activities of children in Educational institutes Bachelor thesis Brno: Masaryk University, 2013 This bachelor thesis deals with leisure activities of Educational institutes. The theoretical part deals with sorting of behavioural disorders, further, it describes the factors determining the formation of behavioural disorders and finally, it focuses on education of children with behavioural disorders and their categorization into the educational institutes. The practical part is focused on Reformatory institution in Višňové, their offer of leisure time activities and interest groups in recreational, interest and leisure area for the children placed here. I evaluate here two hypothesises of mine through the analyse technique. I complete the acquired experience by knowledge form professional literature.

Klíčová slova: Klíčová slova, poruchy chování, ústavní výchova, ochranná výchova, rodina, edukace, výchovný ústav, mimoškolní výchova, volný čas Key words, behavioural disorders, reformatory education, protective education, family, education, reformatory institution, out-of-school education, leisure time

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz