Bc. Jiří Kvasnička

Diplomová práce

Rozbor zprostředkovatelských služeb ve finančním sektoru

The analysis of intermediary services in the financial sector
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem zprostředkovatelských služeb ve finančním sektoru. Autor práce se zde snaží definovat jednotlivé pojmy související s problematikou a prostředím finančního zprostředkování. Popisuje fungování a členění systému finančního zprostředkování a jeho historický vývoj. V aplikační části práce se autor snaží zodpovědět platnost nastavených hypotéz a naplnit tak cíle závěrečné …více
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of intermediary services in the financial sector. The author is trying to define the various concepts related to the issue and environment of a financial intermediation. He describes the operation and structuring of financial intermediary system and describes its historical development. In the practical part of the thesis, the author tries to answer the validity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby