Pavlína KUTÍLKOVÁ

Bakalářská práce

Profesní image a self-image všeobecných sester

Professional image and self-image of nurses
Anotace:
Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou profesní image a self-image všeobecných sester. Předkládá publikované poznatky o pohledech sester na sebe samé v rámci ošetřovatelské profese v souvislosti s aspekty, které je ovlivňují. Práce přináší informace o vnímání profese sester laickou i odbornou veřejností a image sester v médiích. Dále se zaměřuje na možnosti zlepšení profesní image sester …více
Abstract:
This overview bachelor thesis deals with problems of professional image and self-image of nurses. It presents published findings about the views of nurses themselves within the nursing profession in context of the aspects that affect them. The thesis provides information on the perception of the profession of nurses by both the general public and experts and image of nurses in the media. It also focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUTÍLKOVÁ, Pavlína. Profesní image a self-image všeobecných sester. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses haba2n haba2n/2
29. 4. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.