PhDr. Martina Skalková, Ph.D.

Disertační práce

Vliv výukového softwaru s dichotomickým typem úloh na výuku českého pravopisu na základní škole

The impact of Electronic Tutorials with Dichotomous Types of Tests in Teaching of Czech Orthography at Primary Schools
Anotace:
Disertační práce se zabývá analýzou a vyhodnocením vlivu elektronických výukových programů s dichotomickým typem úloh na pravopis českého jazyka u žáků II. stupně základní školy a zjišťuje oblasti českého pravopisu, v nichž je míra vlivu nejvýraznější. Jedná se o kvantitativní kvaziexperimentální výzkum komparace studijních výsledků žáků vyučovaných za pomoci elektronických výukových programů s dichotomickou …více
Abstract:
The dissertation focuses on the analysis and evaluation of the impact of electronic learning programs with dichotomous types of tests to Czech orthography to 2nd grade pupils at elementary schools and finds out the parts of Czech orthography with the greatest degree of influence. It is a quasi-experimental quantitative research deals with a comparison of study results of pupils which were taught with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta